3-Plex

3-Plex

נתונים על הנכס
מס' דירות
חדרי שינה (בכל יחידה)
גודל הנכס
גודל מגרש
3
שתי דירות עם 1ודירה עם 3
2,500 sqft
0.36 Acres
רכישה ($)
עלות רכישה
165,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,700
עלויות ניהול
15,000
עלויות שיפוץ והשבחה
35,000
סה"כ השקעה
216,700
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
2,750
ניכוי בגין אי תפוסה
138
הכנסת חודשית
2,613
סה"כ הכנסה משכירות
31,350
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
2,508 (8%)
ניהול
2,508 (8%)
תיקונים
2,195 (7%)
מיסים (ארנונה)
1,500
הוצאות תפעול *
1,440
ביטוח הנכס
1,100
סה"כ השקעה
12,751
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 18,599
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

2239 E 34th, Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
245,000
260,000
275,000
הכנסה ממכירה
224,175
237,900
251,625
רווח מכירה
3.4%
9.8%
16.1%
רווח מכירה נקי
5,606
15,900
26,194
עמלת מכירה *
1,869
5,300
8,731
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
61,404
71,697
81,991
תשואה שנתית ממוצעת
9.4%
11%
12.6%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה