4-Plex

4-Plex

נתונים על הנכס
דירות ריקות
דירות
0
4
--
--
רכישה ($)
עלות רכישה
145,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,215
עלויות ניהול
12,000
עלויות שיפוץ והשבחה
20,000
סה"כ השקעה
178,215
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
2,823
ניכוי בגין אי תפוסה
141
הכנסת חודשית
2,682
סה"כ הכנסה משכירות
32,182
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
2,253 (7%)
ניהול
3,218
תיקונים
2,253 (7%)
מיסים (ארנונה)
2,231
הוצאות תפעול *
1,920
ביטוח הנכס
884
סה"כ השקעה
12,759
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 19,423
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

17 S Denny, Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
253,120 (7.5%)
237,300 (8%)
223,341 (8.5%)
הכנסה ממכירה
231,605
217,130
204,357
רווח מכירה
29.5%
21.4%
14.2%
רווח מכירה נקי
39,529
28,672
19,093
עמלת מכירה *
13,176
9,557
6,364
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
87,718
76,861
67,282
תשואה שנתית ממוצעת
16.3%
14.3%
12.5%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה