Rental –Single Family

Rental –Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
3
1
864 sqft
0.17 Acres
רכישה ($)
עלות רכישה
70,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,025
עלויות ניהול
7,000
עלויות שיפוץ והשבחה
24,670
סה"כ השקעה
102,695
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,300
ניכוי בגין אי תפוסה
65
הכנסת חודשית
1,235
סה"כ הכנסה משכירות
14,820
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
1,186 (7%)
ניהול
1,037 (8%)
תיקונים
889 (6%)
מיסים (ארנונה)
1,662
הוצאות תפעול *
480
ביטוח הנכס
878
סה"כ השקעה
6,132
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 8,688
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

4102 Biscayne St. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
120,000
130,000
140,000
הכנסה ממכירה
109,800
118,950
128,100
רווח מכירה
6.9%
15.8%
24.7%
רווח מכירה נקי
5,329
12,191
19,054
עמלת מכירה *
1,776
4,064
6,351
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
31,392
38,255
45,117
תשואה שנתית ממוצעת
10.2%
12.4%
16.6%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה