Rental – Single Family

Rental – Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
3
1
1,008 sqft
5,227 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
80,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,065
עלויות ניהול
7,000
עלויות שיפוץ והשבחה
25,500
סה"כ השקעה
113,565
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,500
ניכוי בגין אי תפוסה
75
הכנסת חודשית
1,425
סה"כ הכנסה משכירות
17,100
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
1,197 (7%)
ניהול
1,368 (8%)
תיקונים
1,197 (7%)
מיסים (ארנונה)
1,447
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
800
סה"כ השקעה
6,609
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 10,491
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

3730 N Layman Ave. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
130,000
135,000
140,000
הכנסה ממכירה
118,950
123,525
128,100
רווח מכירה
3.8%
7.8%
11.8%
רווח מכירה נקי
3,289
6,720
10,151
עמלת מכירה *
1,096
2,240
3,384
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
34,761
38,192
41,624
תשואה שנתית ממוצעת
10%
11%
12%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה