Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
3
1
1,296 sqft
0.25Acres
רכישה ($)
עלות רכישה
85,400
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,975
עלויות ניהול
6,500
עלויות שיפוץ והשבחה
6,000
סה"כ השקעה
99,875
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,150
ניכוי בגין אי תפוסה
--
הכנסת חודשית
1,150
סה"כ הכנסה משכירות
13,800
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
966 (7%)
ניהול
1,104 (8%)
תיקונים
828 (6%)
מיסים (ארנונה)
1,520
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
650
סה"כ השקעה
5,668
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 8,132
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

6602 Lennington Dr. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
110,000
117,000
125,000
הכנסה ממכירה
100,650
107,055
114,375
רווח מכירה
0.8%
7.2%
14.5%
רווח מכירה נקי
581
5,385
10,875
עמלת מכירה *
194
1,795
3,625
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
24,977
29,780
35,270
תשואה שנתית ממוצעת
8.3%
9.9%
11.8%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה