Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
4
1.5
1,076 sqft
6,403 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
113,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
--
עלויות ניהול
7,000
עלויות שיפוץ והשבחה
--
סה"כ השקעה
120,000
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,600
ניכוי בגין אי תפוסה
112
הכנסת חודשית
1,488
סה"כ הכנסה משכירות
17,856
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
1,786 (10%)
ניהול
1,250 (7%)
תיקונים
1,786 (10%)
מיסים (ארנונה)
600
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
760
סה"כ השקעה
6,781
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) --
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

2437 N Dearborn St. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
--
--
--
הכנסה ממכירה
--
--
--
רווח מכירה
--
--
--
רווח מכירה נקי
--
--
--
עמלת מכירה *
--
--
--
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
--
--
תשואה שנתית ממוצעת
--
--
--
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה