Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
3
1
888 sqft
5,706 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
73,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
620
עלויות ניהול
6,500
עלויות שיפוץ והשבחה
10,000
סה"כ השקעה
90,120
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,100
ניכוי בגין אי תפוסה
77
הכנסת חודשית
1,023
סה"כ הכנסה משכירות
12,276
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
859 (7%)
ניהול
982 (8%)
תיקונים
737 (6%)
מיסים (ארנונה)
900
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
750
סה"כ השקעה
4,828
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 7,448
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

4709 Ribble Rd. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
110,000 (6.9%)
120,000 (10%)
130,000 (13%)
הכנסה ממכירה
100,650
109,800
118,950
רווח מכירה
11.7%
21.8%
32%
רווח מכירה נקי
7,898
14,760
21,623
עמלת מכירה *
2,633
4,920
7,208
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
30,242
37,104
43,967
תשואה שנתית ממוצעת
11.2%
13.7%
16.3%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה