Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
--
--
--
--
רכישה ($)
עלות רכישה
79,500
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
885
עלויות ניהול
6,000
עלויות שיפוץ והשבחה
5,000
סה"כ השקעה
91,385
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,150
ניכוי בגין אי תפוסה
81
הכנסת חודשית
1,070
סה"כ הכנסה משכירות
12,834
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
642
ניהול
1,283
תיקונים
642
מיסים (ארנונה)
1,405
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
816
סה"כ השקעה
5,388
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 7,446
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

6745 E 49th St. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
110,000 (6.5%)
115,000 (8%)
122,000 (10%)
הכנסה ממכירה
100,650
105,225
111,630
רווח מכירה
10.1%
15.1%
22.2%
רווח מכירה נקי
6,949
10,380
15,184
עמלת מכירה *
2,316
3,460
5,061
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
29,287
32,719
37,522
תשואה שנתית ממוצעת
10.7%
11.9%
13.7%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה